La murada es va construir entre el 640 i el 540 a.C. La seva forma és el·líptica i té un perímetre de 320 metres que delimita una superfície d’11.5 ha. La seva altura màxima és de 3,5 metres i la seva amplària és de 3,6 metres. El mur està format per dos paraments i reble intern. El parament exterior està constituït per grans blocs col·locats damunt un sòcol de lloses planes. Alguns d’aquests blocs poden arribar a fer fins a 8 tones. El parament interior està compost per filades irregulars de blocs escairats de dimensions més petites.

Explicació completa a l'audioguía

Descarrega’t l’App per a iOS o Android:

  • Mapa

  • Comentaris

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>